Duh Gusti

· Dibaca 1 menit

Duh Gusti
Mugi paringa ing margi kaleresan
Kados margining manungsa
kang manggih kanikmatan
Sanes margining manungsa
Kang Paduka laknati

Eling-eling sira manungsa
Uripmu ana ing alam donya
Eling-eling sira manungsa
Uripmu ana ing alam donya