Ya Rasulullah

· Dibaca 1 menit

Ya Rasulallah salamun ‘alaik
Ya rofi’asy-syaani wad-daroji
‘Athfatan yaa jiirotal-‘alami
Ya uhailal-juudi wal-karomi

Rina wengi aku tansah ngenteni
swara kang sejati
Dina lan warsa gilir gumanti
tumeka titi wanci
Duh Gusti kang Murbeing Dumadi
Paduka kang ngasta wewadi
Kawula nyuwun kadhawuhi

Ya Rasulallah salamun ‘alaik
Ya rofi’asy-syaani wad-daroji
‘Athfatan yaa jiirotal-‘alami
Ya uhailal-juudi wal-karomi

Kabeh do mlaku mrono bali mrene
Rak ngerti parane
Kabeh do mbengok maido kancane
Rak mudeng maknane
Menungso kelangan derajate
Titah rak paham martabate
Ndonga njengking kapan kabule

Ya Rasulallah salamun ‘alaik
Ya rofi’asy-syaani wad-daroji
‘Athfatan yaa jiirotal-‘alami
Ya uhailal-juudi wal-karomi