Ya Thaibah

· Dibaca 1 menit

Ya Thaibah, ya Thaibah,
Ya Daawal-‘ayaana-sytaqnaalik
Wal-hawaa nadaanaa
Wal-hawaa nadaanaa

Sayidii ya Abaa Bakrin
Hubbukum fil-qiyaamah dzukhrin
Ya ‘Umar ifdihi bi-‘umrii
Wa kadzaa sayyidii ‘Utsmaana

Shaahibal-qabdlatil-ashliyah
Wa dzawil-bahjatis-saniyah
Wa lahur-rutbatul-‘aliyyah
Man ilaihi baabur-rayyaana

Ya ‘Alii yab-na Abi Thalib
Minkumul-mashdarul-mawahib
Ya turaa hal uraalii haajib
‘indakum afdlalul-ghilmaana

Asyaadil-Hasan wal-Husaini
ilan-Nabiyyi qurratu ‘ainii
Ya syabbaabaal-jannataini
Jaddukum shaahibul-Qur’aana